Term of Service | About Us | Get in Touch
Hot Deals & Special Promo
Home » Product » USB 2.0 Nam để Mini USB Loại B 5pin 90 Độ Up & Down & Left & Right Angled Nam Cáp Dữ Liệu 0.25 m/0.5 m/1.8 m/5 m

USB 2.0 Nam để Mini USB Loại B 5pin 90 Độ Up & Down & Left & Right Angled Nam Cáp Dữ Liệu 0.25 m/0.5 m/1.8 m/5 m

USB 2.0 Nam để Mini USB Loại B 5pin 90 Độ Up & Down & Left & Right Angled Nam Cáp Dữ Liệu 0.25 m/0.5 m/1.8 m/5 m

US $ 4.56 US $ 4.56 0% OFF

GET THE LATEST PROMO & PRICE
for this product

Or you can click this button :

PRODUCT DETAIL

Details about product USB 2.0 Nam để Mini USB Loại B 5pin 90 Độ Up & Down & Left & Right Angled Nam Cáp Dữ Liệu 0.25 m/0.5 m/1.8 m/5 m are here :

USB 2.0 Nam để Mini USB Loại B 5pin 90 Độ Up & Down & Left & Right Angled Nam Cáp Dữ Liệu 0.25 m/0.5 m/1.8 m/5 m,Mua từ người bán ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. Tận hưởng gửi hàng miễn phí, khuyến mãi trong thời gian giới hạn, trả hàng dễ dàng và bảo vệ người mua! Tận hưởng giao hàng miễn phí ✓Free trên toàn thế giới! ✓Giá bán hạn chế


Image gallery :

Image 1 - USB 2.0 Nam để Mini USB Loại B 5pin 90 Độ Up & Down & Left & Right Angled Nam Cáp Dữ Liệu 0.25 m/0.5 m/1.8 m/5 m Image 2 - USB 2.0 Nam để Mini USB Loại B 5pin 90 Độ Up & Down & Left & Right Angled Nam Cáp Dữ Liệu 0.25 m/0.5 m/1.8 m/5 m Image 3 - USB 2.0 Nam để Mini USB Loại B 5pin 90 Độ Up & Down & Left & Right Angled Nam Cáp Dữ Liệu 0.25 m/0.5 m/1.8 m/5 m Image 4 - USB 2.0 Nam để Mini USB Loại B 5pin 90 Độ Up & Down & Left & Right Angled Nam Cáp Dữ Liệu 0.25 m/0.5 m/1.8 m/5 m

Other Products :

US $4.56