Term of Service | About Us | Get in Touch
Hot Deals & Special Promo
Home » Product » 20 Chiếc Rubycon Yxj 25V1000UF 10X20 Mm Nhôm Điện Phân Tụ Điện Yxj Series 1000UF 25V Bán 1000 UF/25 V

20 Chiếc Rubycon Yxj 25V1000UF 10X20 Mm Nhôm Điện Phân Tụ Điện Yxj Series 1000UF 25V Bán 1000 UF/25 V

20 Chiếc Rubycon Yxj 25V1000UF 10X20 Mm Nhôm Điện Phân Tụ Điện Yxj Series 1000UF 25V Bán 1000 UF/25 V

US $ 11.68 US $ 9.93 14% OFF

GET THE LATEST PROMO & PRICE
for this product

Or you can click this button :

PRODUCT DETAIL

Details about product 20 Chiếc Rubycon Yxj 25V1000UF 10X20 Mm Nhôm Điện Phân Tụ Điện Yxj Series 1000UF 25V Bán 1000 UF/25 V are here :

20 Chiếc Rubycon Yxj 25V1000UF 10X20 Mm Nhôm Điện Phân Tụ Điện Yxj Series 1000UF 25V Bán 1000 UF/25 V,Mua từ người bán ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. Tận hưởng gửi hàng miễn phí, khuyến mãi trong thời gian giới hạn, trả hàng dễ dàng và bảo vệ người mua! Tận hưởng giao hàng miễn phí ✓Free trên toàn thế giới! ✓Giá bán hạn chế


Image gallery :

Image 1 - 20 Chiếc Rubycon Yxj 25V1000UF 10X20 Mm Nhôm Điện Phân Tụ Điện Yxj Series 1000UF 25V Bán 1000 UF/25 V Image 2 - 20 Chiếc Rubycon Yxj 25V1000UF 10X20 Mm Nhôm Điện Phân Tụ Điện Yxj Series 1000UF 25V Bán 1000 UF/25 V Image 3 - 20 Chiếc Rubycon Yxj 25V1000UF 10X20 Mm Nhôm Điện Phân Tụ Điện Yxj Series 1000UF 25V Bán 1000 UF/25 V

Other Products :

US $9.93